CENTRUM KULTURY FILMOWEJ im. andrzeja wajdy

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

/ strona w budowie /

strona w budowie

Z ogromną dumą informujemy, że na ogłoszony przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy konkurs na logo i identyfikację wizualną wpłynęło 39 zgłoszeń spełniających kryteria określone regulaminem. Wszystkim uczestnikom pragniemy podziękować za trud i wysiłek. Większość nadesłanych prac była na bardzo wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. Jury w składzie: Joanna Rożen-Wojciechowska, Katarzyna Ślesicka, Dagmara Gołdzińska i Małgorzata Świderska miało bardzo trudne zadanie. Po wielogodzinnej dyskusji postanowiło co następuje:

Zwycięzcą konkursu na logo i założenia identyfikacji wizualnej Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy został

Krzysztof Bednarski

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest nową instytucją kultury miasta stołecznego Warszawy. Będziemy prowadzić szeroko pojętą działalność dotyczącą filmu i pokrewnych mu sztuk wizualnych, edukacji filmowej i kulturalnej, prezentowania twórczości filmowej, upowszechniania kultury, budowania świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania i uznania dla sztuki oraz osiągnięć naukowych w dziedzinie filmu i nauk okołofilmowych.

Konkurs na Dyrektora CKF im. Andrzeja Wajdy wygrała w listopadzie 2018 roku Joanna Rożen-Wojciechowska. Filmoznawczyni, wieloletnia dyrektorka programowa Telewizji Kino Polska, a do niedawna szefowa Działu Projekcji i Wydarzeń Filmowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Zaproponowana przez nią koncepcja programowa CKF im. Andrzeja Wajdy w spójny sposób łączy progresywne myślenie o kulturze filmowej z szacunkiem dla Patrona instytucji.

-Zależy mi na równowadze: z jednej strony na zachowaniu i poznawaniu tradycji, z drugiej – na popularyzowaniu współczesnych filmów, kierunków i twórców - co jest spójne z myślą naszego patrona, który lubił nowości i był człowiekiem zawsze ciekawym świata i młodych - mówi Joanna Rożen-Wojciechowska.

KONKURS NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ

Zwycięski projekt ujął jury swoja prostotą i czytelnością. Zaproponowana przez laureata koncepcja identyfikacji wizualnej idealnie koresponduje z założeniami programowymi Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Wybrana koncepcja zostanie w zaprezentowana na konferencji prasowej w dniu inauguracji Centrum w maju 2019 roku. Data konferencji zostanie podana wkrótce.