Wielkość A A A
Kontrast A A

CKF Online

zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
NEW VISIONS OF REALITY 2
01-10-2020
|
#media #premiera #vr

W drugiej edycji NEW VISIONS OF REALITY, pionierskiego warszawskiego wydarzenia poświęconego nowym mediom i relacji sztuki z technologią, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza do dyskusji o tym, jak wyzwania roku 2020 i trwające przemiany cywilizacyjne wpływają na sztukę, kulturę oraz rozwój i adopcję mediów immersyjnych, w tym wirtualnej, mieszanej i rozszerzonej rzeczywistości. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z konferencji!

Tekst kuratorski / Curator's statement

Inkubacja nowej rzeczywistości

Kiedy rok temu na warszawskim Żoliborzu otwierałyśmy pierwszą edycję Nowych Wizji Rzeczywistości, nikt nie podejrzewał, że zmiana, o której dyskutowali nasi goście i odbiorcy, nadejdzie tak prędko i z tak nieoczekiwanej strony. Naszym zamiarem, jako twórczyń wydarzenia poświęconego nowym mediom w kulturze i sztuce, było otwarcie krajowej dyskusji o przemianach społecznych, które stymuluje rozwój mediów immersyjnych. Rozmawialiśmy o globalnym środowisku twórczym, którego zasady i wartości kształtują się tu i teraz, które pragnie być inkluzywne i równościowe, które sprzeciwia się krzywdzącym schematom pracy opartej na wykluczających hierarchiach, jednostronnym lub niemal kolonizatorskim spojrzeniu na podejmowane tematy, a także ograniczeniom wynikającym ze skostniałych kanonów.

To środowisko w Polsce dopiero się rodzi. Jego powstanie i dobrostan zależą nie tylko od relacji z artystami i artystkami XR w innych krajach, gdzie kultura twórczości opartej na nowych technologiach jest znacznie lepiej ukształtowana. Będzie zależał głównie od tego, jak sami określimy pryncypia, które zadecydują o tym, jaką sztukę, kulturę komunikacji i współpracy chcemy wspierać i uprawiać.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 postawił wszystkich przed tym samym dylematem: jak chcemy dalej żyć i co jest dla nas najważniejsze. Środowiska twórcze związane z mediami immersyjnymi stale zadają sobie to pytanie, co wynika zarówno z wczesnego etapu rozwoju przemysłu XR, jak i nadziei, która towarzyszy każdemu, kto pracuje z technologią.

Dlatego w 2020 roku Nowe Wizje Rzeczywistości 2 poświęcone będą temu, czego w ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się o sobie i naszej relacji z technologią, a także temu, jaką drogę widzimy przed sobą i czym może wkrótce okazać się tak zwana “nowa normalność”, której od początku pandemii poszukujemy.

Nasze spotkania odbywać się będą wyłącznie online. Wierzymy jednak, że doświadczenia z pierwszego lockdownu nauczyły nas, jak optymalnie wykorzystywać szanse, które daje komunikacja cyfrowa i skupienie, którego w czasach przed-pandemicznej dystrakcji brakowało nam, aby przemyśleć następny krok.

Ana Brzezińska, Kuratorka wydarzenia New Visions of Reality 2

_____________________

When last year in Warsaw we opened the first edition of New Visions of Reality, none of us suspected that the change we discussed so passionately would come that quickly and from such an unexpected place. 

We have just created a new cultural event in Poland with an intention to open a debate about social changes stimulated by the immersive media. We discussed a new global movement, rules and values that are shaped here and now, and praised an industry that wants to be inclusive and equal, to oppose harmful work patterns based on exclusive hierarchies, one-sided views and old canons.

In Poland the XR industry is only being born. Its creation and well-being depend not only on relations with immersive artists and curators in other countries, in which the culture of technology-based creation is much better formed. It will depend mainly on how we define our principles. We need a decision on what kind of art, communication and collaboration we want to support and promote, and why. An opportunity knocked this dreadful spring.

The COVID-19 crisis has made us ask one question: how is it that we want to live, and what do we consider essential. XR creators repeat this question continuously, which can be a direct result of the early-stage industry development. But it’s also a consequence of Hope - a companion to anyone involved with technology, the last creature that fled Pandora’s box.

That’s why in 2020 New Visions of Reality will focus on what we learned in the past months about our relationship with technology, the path we see ahead of us, and the famous ‘new normal’ that we’ve been so actively seeking since the outbreak of the pandemic.

Our meetings will be held uniquely online. We believe that the experiences from the first lockdown have taught us how to make the most of the opportunities offered by digital communication, and how to value the focus that we lacked in the days of pre-pandemic distraction.

Ana Brzezińska, Curator, New Visions of Reality 2

PROGRAM / LINE UP

CZWARTEK / THURSDAY

1/10/2020 

14:00 

Nasza cyfrowa droga do nowej rzeczywistości. Jak technologia pomogła nam przejść okres izolacji? 

Our path towards a new reality. How technology helped us to handle self-isolation?

Tomasz Stawiszyński, Ana Brzezińska

14:30 

Czego nauczyliśmy się o naszej relacji z technologią podczas pandemii COVID-19? 

What did we learn about our relationship with technology during the COVID-19 pandemics?

Alek Tarkowski, Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe), Ana Brzezińska (moderator) 

15:30 

Kultura i sztuka w nowym cyfrowym świecie - kryzys, restart czy przebudowa? 

Arts & Culture in the new digital world - crisis, relaunch, or reconstruction?

Krzysztof Gierat (Krakowski Festiwal Filmowy), Agata Kołacz (TR Warszawa), Kamil Bałuk (Instytut Reportażu), Joanna Rożen-Wojciechowska (moderator)

16:30 

Technologie immersyjne: rola VR i AR w budowaniu nowej normalności 

Immersive technologies: the role of VR and AR in building a new reality

Pola Borkiewicz (vnLab, PWSFTviT w Łodzi), Jakub Wróblewski (ASP w Warszawie), Stanisław Liguziński (Imagine Festival), Ana Brzezińska (moderator)

17:30 

VR Made in Poland, czyli polskie projekty immersyjne w rozwoju 

VR Made in Poland: Best immersive experiences in progress

Marta Szarzyńska (“Cosmogonic”), Jacek Nagłowski (“Człowiek z kamerą VR”), Marcin Marczyk (“Dancing Letters”), Marcin Radomski (moderator).

 

PIĄTEK / FRIDAY

2/10/2020

15:30 

Jak rok 2020 sprawił, że doceniliśmy znaczenie bycia razem 

How 2020 made us understand the need of togetherness

Ana Brzezińska

16:00

Czy to już? Jak nowa normalność może przyspieszyć adopcję wirtualnej rzeczywistości 

Are we there yet? How the new normal could become a VR adoption booster

Liz Rosenthal (Venice VR, Creative XR, Power To The Pixel), Myriam Achard (Phi Centre), Maria Rakusanova (HTC Vive, Raindance), Ana Brzezińska (moderator)

17:00

Potrzeba wspólnoty w czasach kryzysu

The importance of community in times of crisis

Ingrid Kopp (Electric South, Tribeca FF), Ana Brzezińska (moderator)

17:30

Dlaczego współtworzenie powinno stać się podstawą nowej normalności? 

Why digital co-creation should become the new normal?

Katerina Cizek (MIT Open Documentary Lab), Ana Brzezińska (moderator)

Autor: Ana Brzezińska
wróć do listy