Wielkość A A A
Kontrast A A

CKF Online

zobacz więcej
zobacz więcej
zobacz więcej
ART IS BETTER WITH YOU / SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ
11-11-2020
|
#film #rozmowy #premiera

"ART IS BETTER WITH YOU / SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ" to dwudniowe wydarzenie online poświęcone temu, jak europejskie muzea i teatry rozpoczęły nową epokę w kulturze dzięki umiejętnemu stosowaniu innowacji. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z konferencji! Jeśli chcesz przeczytać podsumowanie konferencji, kliknij w link poniżej.

Tekst kuratorski / Curator's statement

Interaktywne platformy i narzędzia cyfrowe oferują nam nowe możliwości tworzenia i doświadczania sztuki. Dzięki szerokiemu dostępowi do mediów i niezliczonym możliwościom storytellingowym, możemy oswajać nowych odbiorców z dziełami sztuki i sprawiać, że nasza kultura staje się bardziej włączająca i atrakcyjna niż kiedykolwiek. Jednocześnie wielu z nas odczuwa przesyt treściami cyfrowymi, na który nakłada się wszechobecne poczucie globalnego zagrożenia. Czerpanie radości z opowiadania historii w kręgu bliskich nam wspólnot to dziś główne źródło nadziei i normalności.

Instytucje kultury stają się kluczowymi graczami w procesie przemian, co zmusza je do modyfikowania swojego kodu genetycznego, wewnętrznych polityk i strategii programowych. Europejskie teatry, opery, muzea i galerie – te duże i małe – starają się dbać o to, aby cyfrowemu przyspieszeniu towarzyszyły nie tylko wysokie standardy profesjonalne i działania oparte na zrównoważonym rozwoju, lecz również, aby płynęły z nich wymierne korzyści dla lokalnych wspólnot. Dzięki progresywnym liderom i ich wysokim cyfrowym kompetencjom instytucje te są dziś wyspami ulgi i inspiracji na morzu chaosu i niepokoju.

SZTUKA JEST LEPSZA Z TOBĄ to dwudniowe wydarzenie online, podczas którego zaprezentujemy najbardziej innowacyjne praktyki cyfrowe prowadzone przez muzea, galerie i teatry, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych w programie Kreatywna Europa, oraz będziemy dyskutować o przyszłości kultury i sztuki w przestrzeni cyfrowej.

 

[English version]

Creative Europe Desk Poland & Andrzej Wajda Centre For Film Culture

ART IS BETTER WITH YOU

HOW EUROPEAN MUSEUMS AND THEATRES STARTED A NEW DIGITAL ERA IN CULTURE

Online Conference

DECEMBER 3-4 2020

Digital tools and immersive platforms open new ways of creating, distributing and experiencing art. Thanks to the richness of available media and unlimited storytelling opportunities we can share art pieces with new audiences, making culture more inclusive and exciting than ever before. 

On the other hand, there’s a growing notion of digital overwhelm, and an omnipresent feeling of global insecurity. Celebrating stories we can share despite everything with allies from communities we identify with seems like one of the most precious sources of hope and sanity.

Cultural institutions become actors of everyday change, and as such begin to transform their DNA, working habits and programming policies. European theatres, opera houses, museums and galleries, big and small, are making sure that digital revolution is followed not only by professional excellence and sustainable practices but also with real-life benefits for local communities. Thanks to forward thinking leaders and a high level of digital literacy they become islands of relief and inspiration on the ocean of chaos and obscurity. They find ways to cultivate European legacy with a twist of contemporary groove. 

ART IS BETTER WITH YOU is a two-day online event presenting some of the most innovative and inspiring digital practises from the museum & gallery and performing arts ecosystems.

PROGRAM / LINE UP

DZIEŃ 1 

W STRONĘ CYFROWEJ SCENY

Agata Kołacz, TR WARSZAWA (moderatorka)

10.00

Cyfrowa przyszłość kultury

Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

10.20

Rola platform cyfrowych w tworzeniu nowych modeli finansowania sztuk performatywnych i opery

Edilia Ganz, FEDORA

11.00

Odkrywanie immersyjnego teatru Szekspira dzięki wirtualnej i mieszanej rzeczywistości

Sarah Ellis, Royal Shakespeare Company

11.40

Media immersyjne i interaktywne we współczesnym balecie

Annastina Haapasaari, Finnish Opera and Ballet

12.20

Panel: Cyfrowa biegłość a rozwój spektaklu i zdobywanie nowej publiczności 

Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderatorka)

 

DZIEŃ 2 

JAK POWSTAJE NOWE DOŚWIADCZENIE MUZEALNE

Aleksandra Janus, CENTRUM CYFROWE (moderatorka)

10.00

Przemysły kultury w obliczu cyfrowego zwrotu

Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF im. Andrzeja Wajdy, Katarzyna Ślesicka, CKF im. Andrzeja Wajdy

10.20

Jak dawne zbiory budzą nową kreatywność

Merete Sanderhoff, SMK - National Gallery of Denmark

11.00

Doświadczenia immersyjne w muzeach i galeriach

Fabien Barati, Emissive 

11.40

“Z niewielką pomocą przyjaciół”. Jak crowdsourcing pomaga budować wspólnoty, tworzyć więzi z odbiorcą i uczyć się nowych rzeczy

Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands

12.20

Panel: Jak Europejskie muzea stają się lepszymi sąsiadami dzięki innowacjom

Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderatorka)

13.10

Rozmowa zamknięcia: Rozwój platform cyfrowych w Polsce

Joanna Rożen-Wojciechowska, CKF

Artur Jóźwik, Biuro Kultury m.st. Warszawy 

Robert Piaskowski, Play Kraków

Kinga Gałuszka (moderatorka)

 

[ENGLISH VERSION]

DAY 1

ONWARDS TO DIGITAL STAGE

Agata Kołacz, TR WARSZAWA (moderator)

10.00 [CET]

The Digital Future of Culture

Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

10.20 [CET]

The role of digital platforms in creating new funding models for performing arts and opera

Edilia Ganz, Director, FEDORA

11.00 [CET]

Rediscovering Shakespere’s immersive theatre with VR and MR 

Sarah Ellis, Director of Digital Development, Royal Shakespeare Company

11.40 [CET]

Immersive and Interactive Media in contemporary ballet 

Annastina Haapasaari, Finnish Opera and Ballet

12.20 [CET]

How to champion digital tools to boost live shows & reconnect with your audiences

Edilia Ganz, Sarah Ellis, Annastina Haapasaari, Agata Kołacz (moderator)

 

DAY 2

FOSTERING A NEW MUSEUM EXPERIENCE

Aleksandra Janus, CENTRUM CYFROWE (moderator)

10.00 CET

Cultural industry facing a digital turnaround

Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

Katarzyna Ślesicka, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

10.20 [CET]

How old collections inspire new creativity

Merete Sanderhoff, SMK, National Gallery of Denmark

11.00 [CET]

Immersive experiences in the museum ecosystem 

Fabien Barati, Emissive 

11.40 [CET]

“With a Little Help from my Friends”. How crowdsourcing can help building communities, bond with online visitors and learn new things

Lizzy Jongma, Wikimedia Netherlands

12.20 [CET]

How innovative digital policies make European museums better citizens and neighbours

Merete Sanderhoff, Fabien Barati, Lizzy Jongma, Aleksandra Janus (moderator)

13.10 [CET]

The Rise of Digital Platforms in Poland

Joanna Rożen-Wojciechowska, Andrzej Wajda Centre for Film Culture (CKF)

Artur Jóźwik, City of Warsaw

Robert Piaskowski, Play Kraków

Kinga Gałuszka (moderator)

Autor:
wróć do listy