Wielkość A A A
Kontrast A A

O centrum

Czym jest kultura filmowa?

Żyjemy filmem. Codziennie odnajdujemy go w naszym otoczeniu. Dzięki kulturze filmowej stajemy się pełniejsi, bardziej wrażliwi, szczęśliwsi.

Jak rozumiemy kulturę filmową w CKF? Kultura filmowa to miłość do kina. To pełna sala kinowa, która cichnie, gdy gaśnie światło. Burzliwe dyskusje po seansie i lektura o filmie nazajutrz. To wspólne oglądanie filmów, pytania, spory. Emocje, które z nami zostają. Niewyczerpana ciekawość kina. Kultura filmowa to też piśmiennictwo: scenariusz, krytyka filmowa, analiza, a nawet wiersz o kinie. Kultura filmowa to archiwa i pamięć audiowizualna. To rozumienie przeszłości kraju i miasta dzięki obrazom filmowym. Budowanie wspólnoty na podstawie doświadczania kina.

Kultura filmowa to edukacja: otwieranie się na film i rozmowa o świecie poprzez kino. Kultura filmowa to też ciekawość przyszłości. To innowacje i technologiczne odkrycia: dziewiętnastowieczny biopleograf i doświadczenia XR, kultura immersyjna i poszukiwanie granic realności. Kultura filmowa to styl życia.

Cele statutowe CKF im. Andrzeja Wajdy

Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w lipcu 2018 roku powołane zostało Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Działalność merytoryczną CKF rozpoczęło w maju 2019 roku.

Celem Centrum jest kształtowanie świadomej publiczności poprzez prezentację filmów oraz promowanie filmowych projektów artystycznych. CKF służy rozwojowi kultury filmowej, jej upowszechnianiu, ożywianiu i inicjowaniu. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy organizuje projekcje i dyskusyjne kluby filmowe, uroczyste premiery i pokazy specjalne, koncerty muzyki filmowej, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, panele i konferencje, tworzy programy edukacyjne, prowadzi badania i wydaje książki.

KONCEPCJA PROGRAMOWA

Koncepcja programowa Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy autorstwa Joanny Rożen-Wojciechowskiej.

Koncepcja programowa Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy łączy progresywne myślenie o kulturze filmowej i szacunek dla Patrona instytucji - autora przełomowych dla polskiej kinematografii arcydzieł, nauczyciela i mentora wielu pokoleń filmowców. W swoich działaniach CKF nakłania do spotkań z twórcami filmów, którzy przez rozmowę o swojej pracy zaszczepiają w widzach pasję. Właśnie ona, jako immanentna część światłego i pełnego życia, jest w przedsięwzięciach Centrum priorytetem i schedą po Andrzeju Wajdzie.

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FILMOWEJ
DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FILMOWEJ

Przestrzeń dla miłośników kina wypełniona tym, co w kulturze filmowej najlepsze - dziełami wielkiego i małego ekranu, dyskusją po projekcji oraz twórczą wymianą myśli.

Rozmowa o filmie jest dla nas najważniejsza, dlatego organizujemy regularne, różnorodne programowo spotkania z kinem, korzystając z formuły klubu dyskusyjnego (DKF). Prezentujemy starsze i nowe dzieła sztuki filmowej, dyskutujemy o serialach, analizujemy kino gatunkowe, a także nurty i tendencje we współczesnej kinematografii.

Dbamy o aktualność naszego przekazu, prezentując premiery filmowe w ramach pokazów z udziałem gwiazd kina, uznanych twórców i obiecujących debiutantów. Zapraszamy uczestników do wymiany myśli z naszymi gośćmi, umożliwiając szczerą rozmowę o sztuce z wybitnymi przedstawicielami polskiej kinematografii.

W naszych działaniach pamiętamy przede wszystkim o tym, że kino powinno być dostępne dla każdego. Organizujemy pokazy letnie i przeglądy sezonowe, niebiletowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Naszą ambicją jest budowanie wspólnoty filmowej, z której nikt nie jest wykluczony.

Nasz cel:

Chcemy oferować tętniący życiem program filmowy stworzony z myślą o naszych widzach. Pragniemy udostępnić sztukę kina każdemu, kto odczuwa jej potrzebę i przekonać tych, którym nie jest ona bliska, że znajdą w niej coś dla siebie. Chcemy łączyć środowiska, pokolenia i grupy społeczne dzięki wspólnemu udziałowi w seansach i dyskusji.

Dział edukacji filmowej
Dział edukacji filmowej

Interdyscyplinarna komórka upowszechniająca kulturę i edukację filmową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzimy zajęcia i warsztaty dla różnych grup wiekowych, budując pomosty między osobami zainteresowanymi branżą audiowizualną a profesjonalistami, którzy przybliżają tajniki swej pracy. W naszych programach ważną rolę odgrywają psychologiczne aspekty pracy nad filmem: zbiorowy wysiłek twórczy uczy komunikacji z jednostką i grupą, zarządzania emocjami, rozwiązywania problemów oraz dążenia do wspólnego celu.

Zlecamy badania branży audiowizualnej i rynku zawodów filmowych, których wyniki umożliwiają nam doskonalenie naszych przedsięwzięć tak, aby odpowiadały nowoczesnym realiom i umożliwiły odbiorcom odnalezienie swojego miejsca w świecie, który nadchodzi.

Nawiązujemy kontakty z edukatorami oraz innowatorami z branży audiowizualnej, organizujemy konferencje i panele upowszechniające najświeższe trendy i osiągnięcia w zakresie edukacji filmowej. Współpracujemy z partnerami zagranicznymi, inspirując się stosowanymi przez nich sposobami przekazywania wiedzy i kompetencji odbiorcom w każdym wieku.

Nasz cel:

Chcemy, aby edukacja filmowa stała się naturalnym i nieodzownym elementem edukacji powszechnej. Wierzymy bowiem, że wynikające z niej umiejętności pozwalają nie tylko prawidłowo czytać i analizować filmy, lecz także pomagają krytycznie odbierać przekazy medialne i tworzyć nowe treści kultury.

DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU
DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU

Interdyscyplinarna komórka zajmująca się namysłem nad nowymi drogami transmisji kultury filmowej, sposobami jej nauczania i analizy, a także wpływem zmian technologicznych na branżę audiowizualną.

Prowadzimy własną działalność badawczą, projektujemy i wdrażamy inicjatywy upowszechniające płynącą z niej wiedzę, wspierając merytorycznie inne działy CKF.

Inicjujemy współpracę z instytucjami, programujemy i współorganizujemy debaty, konferencje oraz wydarzenia związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze filmowej, kinie jako miejscu kulturotwórczym i środowisku pracy.

Odpowiadamy za archiwizację i tworzenie treści dokumentujących i opisujących w sposób interdyscyplinarny zjawiska związane z kulturą filmową. Pracujemy nad gromadzeniem materiałów do mediateki im. Andrzeja Wajdy: wydawnictw książkowych, publikacji prasowych, filmów, wywiadów, programów TV, jak również oryginalnych nagrań wykonanych przez CKF.

Nasz cel:

Chcemy pogłębiać wiedzę naszych widzów, odbiorców i współpracowników w zakresie odbioru kultury opartej na przekazie filmowym, piśmiennictwie filmowym i języku audiowizualnym.

KOMÓRKA WIZJONERÓW
KOMÓRKA WIZJONERÓW

Niezależna komórka zajmująca się nowymi mediami, wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością, mediami interaktywnymi i działaniami cross-sektorowymi o charakterze audiowizualnym.

Organizujemy przeglądy treści XR, warsztaty i działania edukacyjne, prowadzimy ewangelizację VR poprzez upowszechnianie najważniejszych zdobyczy z obszaru nowych mediów.

Rozwijamy programy profesjonalizacji cyfrowej przedstawicieli sektorów kreatywnych i programujemy międzynarodowe wydarzenia poświęcone VR, żeby wzmacniać relacje między polskimi a zagranicznymi środowiskami zajmującymi się innowacjami w kulturze.

Tworzymy własne rozwiązania umożliwiające uprawianie kultury filmowej w środowiskach cyfrowych i wirtualnych.

Nasz cel:

Chcemy, aby technologia służyła twórcom, kuratorom i edukatorom kulturalnym, a także żeby każdy odbiorca kultury polskiej, bez względu na wiek i stopień obycia z technologią, miał szansę skorzystać z oferowanych przez nią udogodnień.