Wielkość A A A
Kontrast A A

Dostępność

Deklaracja dostępności ckf.waw.pl

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ckf.waw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Ze względu na zbyt wysoki koszt realizacji wskazanych punktów, następujące elementy nie zostały wdrożone do serwisu:
 • Zrozumiała kolejność - niektóre karuzele na stronie nie działają prawidłowo w rozumieniu punktu o prawidłowej kolejności treści.
 • Widoczny fokus - nie wszystkie elementy mające focus mają prawidłowo widoczną zmianę koloru.
 • Niektóre filmy i materiały multimedialne nie posiadają napisów alternatywnych, audiodeskrypcji oraz tłumaczeń na PJM.
 • Niektóre materiały nie posiadają możliwości automatycznego odsłuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julia Bachman.
 • E-mail: jbachman@ckf.waw.pl
 • Telefon: +48 789 291 086

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy
 • Adres: ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa
 • E-mail: ckf@ckf.waw.pl
 • Telefon: +48 518 640 875

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aleje Ujazdowskie 20

 

Parking

Nie mamy parkingu. Siedziba CKF mieści się w centrum Warszawy i nie ma możliwości zapewnienia własnego parkingu. W pobliżu są dostępne publiczne miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 10 metrów od wejścia głównego. Publiczne miejsca parkingowe są odpłatne zgodnie z taryfikatorem m. st. Warszawy. Z miejsc parkingowych do siedziby CKF prowadzą publiczne chodniki.

Miejsca parkingowe

Pies asystujący

Do siedziby CKF zapraszamy z psem asystującym. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Wejście do siedziby CKF jest dostępne bezpośrednio z chodnika publicznego na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać do CKF na wózku. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi są przezroczyste. W godzinach otwarcia można poprosić osoby z CKF o asystę pod numerem telefonu +48 518 640 875.

Ciągi poziome

Przestrzeń za wejściem obejmuje obszar korytarzyka z wieszakiem na ubrania spełniający funkcję mini-szatni, z którego bezpośrednio przechodzi się do obszaru użytkowego. Pomiędzy przestrzenią mini-szatni, a obszarem użytkowym nie ma żadnych przeszkód typu schody, drzwi. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze, część pomieszczeń znajduje się na podwyższeniu, do którego prowadzą schody. Dostępna jest na żądanie u pracownika Centrum, platforma. Schody są kontrastowo oznaczone. Dostęp do toalety jest w przestrzeni podwyższonej.

Ciągi pionowe

Wszystkie pomieszczenia dostępne są na parterze, nie ma windy, część pomieszczeń (pomieszczenia socjalne oraz toaleta) dostępne są na podwyższeniu, do którego prowadzą niewielkie schody z poręczą, oznaczone kontrastową taśmą.

Opis przestrzeni

W części znajdującej się na poziomie gruntu, możliwe jest swobodne podejście dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi lub podjechanie na wózku. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna, jest dobrze oświetlona. Proszę zwrócić uwagę na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż Al. Ujazdowskich. Przejście dla pieszych przed siedzibą CKF jest dobrze oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, jednak przejście nie jest oznakowane sygnalizacją świetlną. 

 

Szpitalna 5 lok. 18

 

Parking

Nie mamy parkingu. Siedziba CKF mieści się w centrum Warszawy i nie ma możliwości zapewnienia własnego parkingu. W pobliżu są dostępne publiczne miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 120 metrów od wejścia głównego w pobliżu ul. W. Górskiego 9. Publiczne miejsca parkingowe są odpłatne zgodnie z taryfikatorem m. st. Warszawy. Z miejsc parkingowych do siedziby CKF prowadzą publiczne chodniki.

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe

Pies asystujący

Do siedziby CKF zapraszamy z psem asystującym. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Wejście do siedziby CKF jest dostępne wewnątrz dziedzińca, III klatka schodowa. Do drzwi budynku prowadzi chodnik publiczny na poziomie gruntu. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi do budynku są przeszklone. Budynek jest wyposażony w windę, natomiast przed wejściem do windy znajdują się stopnie. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Lokal znajduje się na 3 piętrze. Drzwi do biur nie są przeszklone i otwierają się do wewnątrz. W godzinach otwarcia można poprosić osoby z CKF o asystę pod numerem telefonu +48 518 640 875.

Ciągi poziome

Przestrzeń za wejściem obejmuje obszar korytarzyka z wieszakiem na ubrania spełniający funkcję mini-szatni, z którego bezpośrednio przechodzi się do obszaru użytkowego. Pomiędzy przestrzenią mini-szatni, a obszarem użytkowym nie ma żadnych przeszkód typu schody, drzwi. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze. Dostęp do toalety jest na tym samym poziomie.

Ciągi pionowe

Wszystkie pomieszczenia dostępne są na jednym poziomie, nie ma windy. Opis przestrzeni: W części znajdującej się na III piętrze, możliwe jest swobodne podejście dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi lub podjechanie na wózku. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna, jest dobrze oświetlona.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada przycisk zmiany kontrastu na wyższy oraz przyciski umożliwiające powiększanie tekstu.

Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi potrzebę dostępu alternatywnego materiału, który takowego dostępu nie zapewnia bezpośrednio w Serwisie, CKF podejmie odpowiednie działania w celu niezwłocznego dostarczenia dostępu alternatywnego po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia zapotrzebowania. 

Centrum Kultury Filmowej zapewnia możliwość indywidualnej obsługi z tłumaczeniem migowym on-line w godzinach: poniedziałek-piątek: 7:00-20:00; sobota, niedziela: 9:00-17:00 po wcześniejszym umówieniu.